کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی

مزه دار شده در روغن گیاهی سالم و مرغوبتن ماهی در روغن گیاهی 120 گرمی
تن ماهی در روغن گیاهی 150 گرمی
تن ماهی در روغن گیاهی 180 گرمی
نوع بسته بندی محصول قوطی قلع اندود با درب آسان بازشو
تعداد قوطی در کارتن ( شل ) 24 عدد