چرا باید امگا۳ مصرف کنیم؟,چرا باید امگا۳ مصرف کنیم؟
</br>
</br>کاهش تری گلیسیرید خون
</br>
</br> تنظیم ضربان قلب
</br>
</br> کاهش فشار خون
</br>
</br> افزایش کلسترول خوب
</br>
</br> سلامت مغز و سیستم های عصبی

چرا باید امگا۳ مصرف کنیم؟