کنسرو  لوبیا چیتی با قارچ در سس گوجه فرنگی محفل 380 گرمی

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ در سس گوجه فرنگی محفل 380 گرمی

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ در سس گوجه فرنگی محفل 380 گرمی