کنسرو  لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی محفل 380 گرمی

کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی محفل 380 گرمی

کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی محفل 380 گرمی